Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
29. ledna 2022 ..:: HomePage ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

Prohlášení o soukromí

Michele Onesti se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Michele Onesti a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Michele Onesti souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Michele Onesti shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Michele Onesti také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Michele Onesti automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Michele Onesti využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Michele Onesti.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Michele Onesti, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Michele Onesti nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Michele Onesti doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Michele Onesti. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Michele Onesti nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Michele Onesti a rodinu webů Michele Onesti.

Použití osobních informací

Michele Onesti shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Michele Onesti a k poskytování služeb, o které jste požádali. Michele Onesti také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Michele Onesti a jeho přidružených částí. Michele Onesti vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Michele Onesti neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Michele Onesti Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Michele Onesti může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Michele Onesti a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Michele Onesti nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Michele Onesti udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Michele Onesti za účelem zjištění, jaké služby Michele Onesti jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Michele Onesti, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Michele Onesti prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Michele Onesti nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Michele Onesti a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Michele Onesti nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Michele Onesti používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Michele Onesti nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Michele Onesti, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Michele Onesti nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Michele Onesti zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Michele Onesti uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Michele Onesti vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Michele Onesti nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Michele Onesti na adrese 1788227@aruba.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation